Vehicle-to-grid bewonersbijeenkomst

[for English, read below] Op 25 september vond een event plaats om samen met buurtbewoners van Amsterdam Nieuw-West in gesprek te gaan over een innovatie die bij hun in de buurt plaatsvindt: de Vehicle-to-Grid laadtechnologie. Centraal stond het delen van het innovatieve karakter van dit project, de bewustwording dat de wijk meer duurzaam opgewekte energie zelf kan gebruiken en het elektriciteitsnet langer meegaat. Aanwezig waren experts van Alliander, NewMotion, Enervalis en de berijders van de elektrische auto’s die deelnemen aan de proef.

Discussie met voor- en tegenstanders
De aanwezigen waren voornamelijk omwonenden die in hun enthousiasme zorgende voor een leuke discussie na het rondetafelgesprek. Wat is Vehicle-to-grid eigenlijk, wat wordt er getest en waarom? waren veel gestelde vragen.

Naast geïnteresseerden klonken er ook kritische geluiden wat de discussie interessant maakte. De beleving dat de proef zinloos was “Wie zit er nou te wachten op een deelauto, iedereen heeft al minstens 1 auto”, “Zoek een andere wijk uit” werden tegengesproken door voorstanders “Ik heb al langer een slecht gevoel over het in bezit zijn van een bijna nooit gebruikte auto”. De klacht over “brommend” geluid en de oorzaak hiervan, wordt nader onderzocht.

Tijdens experimenten is er meermaals op de noodknop gedrukt, wat betekende dat meerdere keren opnieuw moest worden starten. Door dit tijdens de bijeenkomst toe te lichten wordt meer bewustwording bereikt.

Aanwezigen bleken erg nieuwsgierig
Vanwege de interesse en beperkte kennis ontvangen de aanwezigen en genodigden een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Door in te gaan op de vragen kunnen we bewustzijn te creëren

Veelgestelde vragen Vehicle-to-grid

Vehicle-to-grid | 25th September, Amsterdam Nieuw-West

On 25th of September the event with Vehicle-to-grid participants and residents took place. Mainly to discuss with local residents of Amsterdam Nieuw-West the innovation that is taking place in their neighborhood: the Vehicle-to-Grid charging technology.  The focus for this meeting was sharing the innovative character of this project, raising awareness that the district could use more sustainable generated energy itself and that the product lifetime of the electricity grid will last longer. Present were experts from Alliander, NewMotion, Enervalis and the drivers of the electric cars participating in the test.

Discussion with supporters and opponents

Those present were mainly local residents who, in their enthusiasm, ensured a pleasant discussion after the roundtable discussion. What is Vehicle-to-grid actually, what is being tested and why? Were examples of frequently asked questions. In addition to interested parties, there were also critical sounds that made the discussion interesting. The experience that the test was useless “Who is waiting for a car to share, everybody has at least one car themselves“, “Find a different neighborhood” were contradicted by proponents “I have a bad feeling about being owner of a car that I almost never use“. The complaint about a “humming” noise and the cause of this is being investigated further. During experiments, the emergency button was pressed several times, which meant that the experiment had to be restarted several times. By explaining this during the meeting more awareness is achieved.

Attendees turned out to be very curious

Because of the interest and limited knowledge, the attendees and invitees receive a list of frequently asked questions enclosed with answers. By responding to the questions, we can create more awareness.

print
 • The Project

  A city operating entirely on clean energy. In theory, it's possible. But in real life? How to integrate new solutions in existing buildings, systems and people's lives? What are the technical, economic or social barriers? And how to overcome these? That's what we've learned by doing in 20 projects in Grenoble and Amsterdam.

 • Our Activities

 • Achieved Impacts

  • 20 innovations in Grenoble & Amsterdam
  • 35,000 tonnes CO2 saved per year
  • 76,000 m² renovated residential buildings
  • 10,000 dwellings connected to a Smart Grid