Energy Transition Roadmap Amsterdam – 15/3 @ Pakhuis de Zwijger (Dutch)

[only in Dutch]

Energy Transition Roadmap Amsterdam – Thursday 15/3 @ Pakhuis de Zwijger (Dutch) at 20:00.

Wat is de lokale energiepotentie van de metropoolregio Amsterdam?

Amsterdam heeft zich als doel gesteld om CO2-neutraal en aardgasvrij te worden, in lijn met de Parijs-akkoorden. Om succesvol te zijn in het halen van deze klimaatambities, moeten we nu starten. De Roadmap is het masterplan voor een duurzaam energiesysteem voor de metropool Amsterdam. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, presenteert de Roadmap met praktische voorbeelden uit lokale buurten en toont de verschillende scenarios in het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Gaan we Monumentenzorg opzij schuiven en de binnenstad grootschalig renoveren? Gaan we warmtenetten aanleggen in de grachten? Of blijven we toch aan het gas, maar dan bijvoorbeeld biogas?

Roadmap_Amsterdam

“CO2-neutraal en aardgasvrij worden, in lijn met de Parijs-akkoorden.” Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Amsterdam is een stad met een grote variatie aan wijken gebouwd in verschillende tijdsperioden, die elk om een specifieke benadering vragen. Voor de duurzame energietransitie zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals vergaande energierenovaties, uitleg van nieuwe warmtenetten en grootschalige productiefaciliteiten voor zonnestroom, geothermie en groen gas. Dit vraagt om harde keuzes, een strakke planning en doortastende aanpak. Het nieuwe college mag er na 21 maart meteen mee aan de slag. Om de transitie tot een succes te maken, met een verbetering van de leefkwaliteit van Amsterdam, moeten politiek, overheid, bedrijven en burgers nauw samenwerken.

Vanuit het Europese onderzoeksproject City-zen is gewerkt aan een routekaart (‘Roadmap’) die kan helpen bij deze Amsterdamse energietransitie.

Met in dit programma onder anderen: Andy van den Dobbelsteen (TU Delft), Jasper Groen (GroenLinks), Ilse Wissink (Energy Exchange Enablers), Otto Reinstra (Waternet), Ilse Koreman (Groene Grachten) , Ingrid Houtepen (Stichting !WOON).

Kijk voor meer details op Pakhuis de Zwijger, Roadmap Amsterdam

Het event wordt georganiseerd in samenwerking tussen City-Zen – Amsterdam Smart City  i.s.m. TU Delft en Pakhuis de Zwijger.

Radio interview: 9 Maart 2018 om 12:30
Interview BNR Newsradio met Roelof Hemmen en Professor Climate Design & Sustainability Andy van den Dobbelsteen op BNR Newsradio  over Roadmap Amsterdam en The Virtual Power Plant. Interview start om 19 m. 30 s., interview is in het Nederlands.

NOS journal: 15 maart 2018
City-zen Roadmap Amsterdam (20 m. 50 s.) en bijbehorend NOS artikel

Handout: City-zen Roadmap Amsterdam presentatie Pakhuis de Zwijger Roadmap Amsterdam presentation (PDF)

 

print
 • The Project

  A city operating entirely on clean energy. In theory, it's possible. But in real life? How to integrate new solutions in existing buildings, systems and people's lives? What are the technical, economic or social barriers? And how to overcome these? That's what we've learned by doing in 20 projects in Grenoble and Amsterdam.

 • Our Activities

 • Achieved Impacts

  • 20 innovations in Grenoble & Amsterdam
  • 35,000 tonnes CO2 saved per year
  • 76,000 m² renovated residential buildings
  • 10,000 dwellings connected to a Smart Grid