City-zen Virtual Power Plant Bewonersbijeenkomst

[For English, read below] Op 29 juni, een zomerse avond voor het weekend, kwamen deelnemers en het projectteam bijeen om de resultaten rondom City-zen project Virtual Power Plant (VPP) te bespreken.

Een Virtual Powerplant – virtuele energiecentrale – is een online platform dat de productie en het verbruik van zonne-energie van mensen verzamelt (door het gebruik van een batterij) en het overschot lokaal opslaat. Door deze samenvoeging is het mogelijk om energie te verhandelen op de groothandelsmarkten: het gebruik van een huisbatterij laat u energie opslaan wanneer de elektriciteitsprijzen laag zijn en ontlaadt de batterij wanneer er veel stroom is. Handelen op de energiemarkten met batterijsystemen die zijn geïnstalleerd bij huishoudens in één individuele buurt is nieuw.

Aan het woord kwamen alle betrokken partijen: NeoSmart, Energy Exchange Enablers, Sympower, Alliander, Amsterdam Smart City/City-zen en natuurlijk de deelnemers zelf met al hun vragen en opmerkingen. De deelnemers zijn natuurlijk de echte helden, de koplopers die de energietransitie daadwerkelijk vormgeven.

De techniek

VPP is een echt innovatieproject waar niet alles in één keer goed gaat – juist door vallen en opstaan leer je hoe een technische toepassing werkt in de praktijk. Bijvoorbeeld is het belangrijk te weten wat het effect is van VPP op het elektriciteitsnetwerk. In Amsterdam Nieuw-West zijn op verschillende niveaus in het elektriciteitsnetwerk metingen geplaatst om de impact van de VPP op het netwerk te kunnen bepalen. Komende maanden (tweede halfjaar 2018) worden verschillende proeven uitgevoerd en vindt monitoring plaats.

Daarnaast is gebleken dat bij het installeren en sturen van de batterijen het tot stand brengen van een stabiele dataverbinding soms moeizaam verloopt. Dit zorgt voor verkeerde of ontbrekende meetwaarde, wat het voorspellen en sturen van de VPP moeilijker maakt. Ook hebben batterijverliezen en warmteontwikkeling de volle aandacht.

Werk aan de winkel dus!

Tot het einde van het jaar wordt er hard gewerkt aan een aantal onderwerpen:
1) onderzoek naar meetafwijkingen en de rol van de batterij daarin.
2) het verbeteren van de VPP voor het inzetten van de batterij voor energiehandel.
3) de financiële resultaten van de energiehandel, analyse van wat het nou uiteindelijk oplevert.
4) Daarnaast wordt de administratieve organisatie op orde gebracht.

Er is positief gereageerd op de bewonersbijeenkomst; met name een overzicht van de stand van zaken en de mogelijkheid vragen te stellen worden erg gewaardeerd. Er zal in het najaar een tweede bijeenkomst worden georganiseerd.

 

Virtual Power Plant | 29th of June, Amsterdam Nieuw-West

Participants and the project team met to discuss the results around the City-zen project Virtual Power Plant (VPP). All parties involved attended the meeting: NeoSmart, Energy Exchange Enablers, Sympower, Alliander, Amsterdam Smart City / City-zen and of course the participants self with all their questions and comments. The participants are of course the real heroes, the front-runners who are crazy about the energy transition.

The technique

VPP is a real innovation project where not everything goes smooth. By trial and error is learned how a technical element works in practice. For example, it is important to know the effect of VPP on the electricity network. In Amsterdam ‘Niew-West’ are different levels in the electricity network which include determining the impact of the VPP on the network. Coming months (second half year 2018) various tests and monitoring are taking place.

In addition, it has been shown that while installing and controlling the battery establishing a stable data connection is difficult. This creates wrong or missing measurements, which complicates the prediction and control of the VPP. Battery losses and heat development also receive full attention.

Work to be done!

Until the end of the year, a lot of work has to be done:
1) Investigation of measurement deviations and the role of the battery herein.
2) Improving the VPP for energy trading.
3) The financial results of the energy trade, analysis of what it delivers.
4) Organizing the administrative organization

There was a positive response to the residents’ meeting; the possibility to ask questions and an explanation of the status were very appreciated. For upcoming period there will be more communication about the progress and status with the participants. Besides a second residents meeting will be held.

print
 • The Project

  A city operating entirely on clean energy. In theory, it's possible. But in real life? How to integrate new solutions in existing buildings, systems and people's lives? What are the technical, economic or social barriers? And how to overcome these? That's what we've learned by doing in 20 projects in Grenoble and Amsterdam.

 • Our Activities

 • Achieved Impacts

  • 20 innovations in Grenoble & Amsterdam
  • 35,000 tonnes CO2 saved per year
  • 76,000 m² renovated residential buildings
  • 10,000 dwellings connected to a Smart Grid