Alliander attended a roundtable discussion with NRW-minister of Economic Affairs at German-Dutch Chamber of Commerce (article in Dutch)

City-zen – energietransitie en -opslagmedia – projecten Virtual Power Plant en Vehicle 2 Grid waren onderdeel van gesprek tijdens het bezoek van de minister van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen Pinkwart aan de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in Den Haag.

Minister Pinkwart, Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, bezocht op 20 april de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in Den Haag. Tijdens een round-table-gesprek met Nederlandse ondernemers en vertegenwoordigers van de DNHK ging het vooral om het thema digitalisering.

De deelstaatregering werkt momenteel aan een nieuwe digitaliseringsstrategie en wil de internationale positie versterken. Het uiteindelijke doel is de kansen van de digitalisering consequent en in de hele breedte in te kunnen zetten, dus van infrastructuur tot aan de overheid en het bedrijfsleven. Zo kunnen overheid en bedrijven optimaal op de toekomst worden voorbereid. “We kunnen veel leren van Nederland en kijken uit naar de intensieve uitwisseling. Bedrijven moeten nog meer directe contacten in het buurland leggen”, aldus minister Pinkwart. De round table bood daarom goede gelegenheid om door de uitwisseling van kennis en ervaring nieuwe impulsen voor Noordrijn-Westfalen te krijgen en het bereiken van het doel te versnellen. “Deze round table is de basis voor een nog nauwere samenwerking met het ministerie van Economische Zaken in Noordrijn-Westfalen. We zien veel potentieel”, aldus DNHK-voorzitter Werner Schaurte-Küppers.

Actuele cyberaanvallen op bedrijven, instanties en ministeries laten momenteel een nieuwe dimensie van digitalisering zien. Minister Pinkwart sprak daarom tijdens de round table met Nederlandse experts uit de sectoren cybersecurity, privacybescherming en e-government. Daartoe behoorden vertegenwoordigers van Cybersprint, Viacryp, Kodision, Quantoz en Alliander.

Achter de firma Cybersprint schuilen ethische hackers, die zowel voor bedrijven als voor openbare instellingen werken. Het Nederlandse bedrijf test systemen vooraf om zwakke punten te identificeren. Ook zoeken ze het internet af op nepapps en nepaccounts van bepaalde firma’s.

De omgang met persoonsgegevens krijgt onder andere door actuele gebeurtenissen bij Facebook meer aandacht van de bevolking en de politiek. Bedrijven zoals Viacryp bieden interessante technologieën voor de omgang met gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld door de pseudonimisering van gegevens.

De digitalisering maakt tegelijkertijd nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk, die onder andere een nieuwe afwikkeling van het betalingsverkeer vereisen. Dit beïnvloedt de ontwikkeling in de financiële wereld en de integrale kijk op waardecreatieprocessen onder de noemer ‘blockchain’ (het bedrijf Quantoz). De blockchaintechnologie maakt transacties tussen bedrijven, consumenten en het internet of things mogelijk.

De energietransitie en de nieuwe energieopslagmedia, zoals gedecentraliseerde opslagmodules in particuliere huishoudens of elektrische voertuigen vormen nieuwe uitdagingen voor de energievoorzinging en energienetwerken. Alliander gebruikt de digitalisering in het kader van het project CityZen om efficiënt gebruik te maken van opslagmedia en daarmee het energienetwerk flexibeler en stabieler te maken. Doelen zijn de ontwikkeling van energie-efficiëntere steden en een bijdrage te leveren aan het bereiken van de klimaatdoelen.

Het bedrijf Kodision heeft in Nederland al veel en lange ervaring opgedaan bij de digitalisering van gemeentelijke, provinciale en nationale overheden. Duitsland kan van deze ervaring leren en de digitalisering van de communicatie tussen burgers en overheid sneller realiseren. Met de software van Kodision kan een instantie makkelijk zelf digitale formulieren maken en zo haar service digitaliseren en verbeteren.

Nederland is voor Noordrijn-Westfalen de belangrijkste handelspartner. De totale goederenimport vanuit NRW naar Nederland had het afgelopen jaar een waarde van 20 miljard euro. Dit is een toename van 8,5 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Bij de export vanuit Nederland was er zelfs een toename van 18 procent in vergelijking met 2016: de totale waarde van de export bedroeg daarmee 37,6 miljard euro.

(Bron: https://www.dnhk.org/nl/newsroom/news/news-details/nrw-minister-van-economische-zaken-bezoekt-handelskamer/)

print
 • The Project

  A city operating entirely on clean energy. In theory, it's possible. But in real life? How to integrate new solutions in existing buildings, systems and people's lives? What are the technical, economic or social barriers? And how to overcome these? That's what we've learned by doing in 20 projects in Grenoble and Amsterdam.

 • Our Activities

 • Achieved Impacts

  • 20 innovations in Grenoble & Amsterdam
  • 35,000 tonnes CO2 saved per year
  • 76,000 m² renovated residential buildings
  • 10,000 dwellings connected to a Smart Grid